THÔNG TIN TÀI KHOẢN #504

Thông tin TRẮNG, không liên kết. Có 6skin SS VIP. Cam kết 100% đổi được thông tin

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#504
Liên Quân
GIÁ NICK: 1,499,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 76

Trang Phục 139

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #504