THÔNG TIN TÀI KHOẢN #500

Thông tin TRẮNG, không liên kết. Cam kết 100% đổi được thông tin

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#500
Liên Quân
GIÁ NICK: 2,229,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 112

Trang Phục 304

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #500