THÔNG TIN TÀI KHOẢN #499

Thông tin TRẮNG, không liên kết. Cam kết 100% đổi được thông tin

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#499
Liên Quân
GIÁ NICK: 669,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 80

Trang Phục 143

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #499