THÔNG TIN TÀI KHOẢN #491

Liên kết sống, thay được thông tin sđt, mật khẩu

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#491
Liên Quân
GIÁ NICK: 799,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 114

Trang Phục 258

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #491