THÔNG TIN TÀI KHOẢN #490

Liên kết sống

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#490
Liên Quân
GIÁ NICK: 899,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 112

Trang Phục 254

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #490