THÔNG TIN TÀI KHOẢN #488

Liên kết sống

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#488
Liên Quân
GIÁ NICK: 899,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 113

Trang Phục 277

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #488