THÔNG TIN TÀI KHOẢN #483

Liên kết sống

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#483
Liên Quân
GIÁ NICK: 669,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 105

Trang Phục 169

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #483