THÔNG TIN TÀI KHOẢN #482

Liên kết sống

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#482
Liên Quân
GIÁ NICK: 589,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 115

Trang Phục 224

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #482